Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

Steeds minder (zeer) zwakke scholen en afdelingen

Het aantal zwakke en zeer zwakke scholen en afdelingen is verder gedaald. Op 1 september 2016 voldeed het overgrote deel van de scholen en afdelingen aan de minimumnormen van de inspectie.

Het aandeel zwakke en zeer zwakke scholen in het basisonderwijs is al sinds jaren beperkt. Toch bleek in het afgelopen jaar nog verdere verbetering mogelijk. 98,1 procent voldoet nu aan de minimumnormen van de inspectie.

In het speciaal basisonderwijs is nog slechts 0,7 procent van de scholen zwak en geen enkele zeer zwak. Het aandeel scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs dat voldoende kwaliteit heeft, is toegenomen van 94,2 naar 96,1 procent. Vier jaar geleden lag dat nog rond de 80 procent.

In het voortgezet onderwijs zijn er steeds minder zwakke en zeer zwakke afdelingen. 95,7 procent van de afdelingen voldoet aan de minimumeisen van de inspectie. Een jaar eerder was dat 95,2 procent. Als we het voortgezet onderwijs uitsplitsen in onderwijssoort, zien we dat alleen de vwo- en vmbo-g/t-afdelingen minder zwak zijn dan in 2015. In het praktijkonderwijs was in 2015 3 procent van de scholen zwak. Dit jaar is dat 0,6 procent.

Provinciale verschillen

Het percentage basisscholen met voldoende kwaliteit verschilt per provincie. In Zeeland is dat 100 procent, in Drenthe heeft minder dan 95 procent een basisarrangement. In Friesland had 96,8 procent van de scholen in 2015 voldoende kwaliteit, in een jaar tijd is dat 99,1 procent geworden.

In het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben de scholen in de noordelijke provincies allemaal een basisarrangement.

Schommelingen gedurende het schooljaar

Het aantal (zeer) zwakke scholen schommelt gedurende het schooljaar. We kijken jaarlijks op 1 september hoe de scholen ervoor staan.  Gedurende het schooljaar dat volgt kan de inspectie  een school basiskwaliteit toekennen of (zeer) zwak verklaren. Door elk jaar op dezelfde datum de stand van zaken te bekijken, kunnen we de kwaliteit van scholen door de jaren heen goed vergelijken.

De actuele situatie per school kan inmiddels veranderd zijn. Daarvoor kunt u 'Zoek en vergelijk scholen' raadplegen.