Actueel

Deze hoofdrubriek bevat 4 rubrieken:

‘Dit Heilzaam Toezigt’: 200 jaar Staat van het Onderwijs

Bijna tweehonderd jaar geleden – in 1817 – verscheen de eerste Staat van het Onderwijs. Het heette ‘Verslag van den staat der Hooge, Middelbare en Lagere Scholen in het jaar 1816’. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken was verantwoordelijk voor het verschijnen ervan. In 1918 nam het toen net ingestelde Ministerie van Onderwijs deze taak over. Verslagen van inspecteurs vormden altijd een aanzienlijk deel van het onderwijsverslag. Het duurde echter tot 1992 voordat de inspectie de taak toebedeeld kreeg om jaarlijks namens de regering de staat van het onderwijs op te stellen.

Het allereerste onderwijsverslag

Tentoonstelling in het Nationaal Onderwijsmuseum

Om te vieren dat de Staat van het Onderwijs volgend jaar tweehonderd jaar bestaat, organiseert de inspectie in samenwerking met het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht de tentoonstelling ‘Dit Heilzaam Toezigt’. De expositie laat zien hoe schoolopzieners en onderwijsinspecteurs al twee eeuwen verslag doen van wat zij aantreffen op de Nederlandse scholen. Waar keken ze toen naar? En wat vinden ze tegenwoordig belangrijk?

LESSEN

Daarnaast staat de volgende editie van ‘LESSEN’, het tijdschrift van het Onderwijsmuseum, vrijwel volledig in het teken van 200 jaar Staat van het Onderwijs. Welk beeld van de leraar komt in de verslagen naar voren? Kwam er in de Tweede Wereldoorlog ook een onderwijsverslag uit? Hoe ontwikkelde het speciaal onderwijs zich? En wat verstond men in het begin van de negentiende eeuw onder burgerschapsonderwijs? In een dubbelinterview laten museumdirecteur Tijs van Ruiten en inspecteur-generaal Monique Vogelzang hun licht schijnen over het verleden én de toekomst van de Staat van het Onderwijs. ‘Dit Heilzaam Toezigt’ wordt op 31 maart 2017 feestelijk geopend en zal tot eind september volgend jaar te zien zijn.