Downloaden

Op 13 april 2016 heeft inspecteur-generaal van het Onderwijs Monique Vogelzang De Staat van het Onderwijs 2014/2015 aangeboden aan minister Bussemaker en staatssecretaris Dekker van OCW. Hieronder kunt u De Staat van het Onderwijs in zijn geheel of in delen downloaden.

De Staat van het Onderwijs 2014/2015

 

 

De Staat van het Onderwijs 2014/2015 per onderwijssector

De Staat van de Leerling, de Leraar en de Schoolleider

Niet alleen de inspectie publiceert een ‘Staat van’ over het onderwijs. Ook leerlingen, leraren en - dit jaar voor het eerst – schoolleiders doen onderzoek en beschrijven hun bevindingen in een ‘Staat van’.

De Staat van de Leerling 2016

Leerlingen uit primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs over leren.

 

De Staat van de Leraar 2016

Leraren aan het woord over professionalisering van hun vak, verzorgd door de Onderwijscoöperatie. Het rapport geeft een goed beeld van de stand van zaken in het vak van leraar in 2016.

 

De Staat van de Schoolleider

De eerste Staat van de Schoolleider, gemaakt door de AVS en de VO-raad.