Privacy

Persoonsgegevens die u opgeeft op deze website (www.destaatvanhetonderwijs.nl), gebruikt de Rijksoverheid alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Daarmee voldoet de Rijksoverheid aan de privacywetgeving. Meer informatie over privacy vindt u op Rijksoverheid.nl.