Staat per sector

Staat per sector

De kwaliteit van het onderwijs per sector

Juf met leerling

In de sectorhoofdstukken beschrijven we de staat van het onderwijs per sector, in het bijzonder de ontwikkelingen in de kwaliteit van het onderwijs. Ook leest u per sector de belangrijkste bevindingen over kwaliteitszorg, onderwijsresultaten, onderwijsproces, schoolklimaat en bestuurlijk handelen. Klik op een van de links hieronder om een sector te kiezen:

Grotere verschillen in adviezen in het primair onderwijs

De verschillen in schooladviezen worden groter. Welke gevolgen heeft dat? Opnieuw hebben de meeste scholen basiskwaliteit, maar hoeveel scholen kunnen meer dan dat laten zien? Hoeveel leerlingen beheersen de referentieniveaus voor taal en rekenen? Voelt iedereen zich veilig op de basisschool? Wat is nodig voor een goede ondersteuning van vluchtelingenkinderen? Lees meer over het primair onderwijs

Hogere examencijfers in het voortgezet onderwijs

Leerlingen halen hogere examencijfers; hoe komt dat? En hoe gaat het met de slaagpercentages? Wat betekent dat voor het aanbod van de leerstof? Wat zijn de gevolgen van de toename van het aantal homogene brugklassen? En wat betekenen de hoge verwachtingen van de maatschappij voor de professionele ontwikkeling van leraren? Lees meer over het voortgezet onderwijs

Effecten passend onderwijs zichtbaar in het speciaal onderwijs

Wat merken scholen van de invoering van passend onderwijs? En zijn de effecten landelijk merkbaar of vooral in bepaalde regio’s? De meeste scholen in het (voortgezet) speciaal onderwijs hebben basiskwaliteit, maar hoe staat de kwaliteitszorg in het speciaal onderwijs ervoor? En hoe veilig is het op (v)so-scholen? Wat kunnen scholen hieraan doen? Lees meer over het (voortgezet) speciaal onderwijs

Aantal examencommissies groeit in het middelbaar beroepsonderwijs

Een groeiend aantal examencommissies verbetert de borging van het examenproces en de diplomering. Maar hoe gaan instellingen om met de uitval van eerstejaarsstudenten en met de invoering van passend onderwijs? Wat kan een gezamenlijke visie op onderwijs betekenen voor  het didactisch handelen van docenten en de onderwijskwaliteit? Met de meeste mbo-opleidingen gaat het goed, maar ruim een tiende is nog zwak. Lees meer over het middelbaar beroepsonderwijs

Instroom nieuwe studenten daalt in het hoger onderwijs

Er zijn minder nieuwe studenten, maar welke opleidingen en studies merken daar het meest van? En hoe komt het? Welke studenten zijn het meest succesvol? Is er veel verschil tussen opleidingen? Wat merken aankomende studenten van de selecterende maatregelen die het hoger onderwijs toepast? Lees meer over het hoger onderwijs